Forumregler

Vad vi förväntar oss av dig:

 • Att du håller en öppen attityd gentemot andra besökare.
 • Att du visar samma hänsyn som du skulle vilja att andra visade dig.
 • Att du respekterar andras åsikter.
 • Att dina inlägg inte bryter mot någon lag.
 • Att dina inlägg inte innehåller politik eller någon typ av pornografi.
 • Att du respekterar forumreglerna och eventuella tillsägelser från moderatorerna.
 • Att du endast registrerar 1 användarkonto och att du lämnar korrekta uppgifter.
 • Att du agerar som privatperson och inte som ett företag. Det är inte tillåtet att medvetet göra reklam för varor eller tjänster i forumet.
 • Att du använder ett vårdat språk.
 • Att du inte talar om en person som inte själv är med i diskussionen, och att du på inga villkor får lämna ut någon annans mejladress eller telefonnummer. Du ska heller inte lämna vidare uppgifter som du fått skrivet till dig i ett mejl utan upphovsmannens godkännande.
 • Att du skriver dina inlägg under rätt rubrik.
 • Att du tar ansvar för dina ord och handlingar själv, det innebär att du lägger ut dina bilder och dagböcker till allmän beskådan och får vara beredd på att andra människor läser och tar del av ditt innehåll.
 • Att du inte laddar upp bilder som är skyddade av copyright, det vill säga tagna av någon annan som inte gett dig tillstånd att använda dem i ditt fotoalbum, diskussionsforumet eller i forumet eller på din medlemssida. Detta gäller också länkar till bilder från diskussionsforumet.
 • Att när du laddar upp en bild i diskussionsforumet som du själv äger copyright på så godkänner du samtidigt att den visas i diskussionsforumet.
 • Att du kontaktar redaktionen om du känner dig kränkt i forumet. Kontakta Doggson här.

Sidor: 1 2 3