andreas @ozzyshusse ?

aktiv för 7 år, 5 månader sedan
 • andreas kommenterade artikeln Hyresvärd förbjuder kamphundar   7 år, 5 månader sedan · Visa

  Hej
  Hur kan man göra en sådan sak ,varför tar man inte reda på fakta innan man bestämmer något , vissa raser anser jag i och för sig inte hör hemma i en lägenhet , men det är ju inte att förbjuda raser .

 • andreas gjorde ett inlägg i gruppen ‘AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?‘:   7 år, 6 månader sedan · Visa

  det är vi själva som har skapat dessa raser ,ta vara på dess egenskaper och gör något bra av dom

 • andreas gjorde ett inlägg i gruppen ‘AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?‘:   7 år, 6 månader sedan · Visa

  kamp hund eller inte kamphund

  Kamphundar
  Vad är egentligen en ”kamphund”? Ordet förekommer flitigt i media när hundar angripit och bitit människor, hundar eller andra djur. Ta hjälp av vårt Kamphundslexikon för att reda ut begreppen!

  Begreppet ”kamphund” används i vid bemärkelse och ofta i kombination med andra laddade ord som pitbull och ”mördarhund”. Begreppsförvirringen är många gånger stor och det finns en tendens att kalla alla hundar som upplevs som farliga för människor och djur för ”kamphundar”. För att bringa reda i begreppsdjungeln har Svenska Kennelklubben tillsammans med Jan Saxtrup, uppfödare av american staffordshire terrier, och Bitte Cederlund, etolog, tagit fram detta Kamphundslexikon. Här finner du en lista på vanliga begrepp och företeelser i kamphundssammanhang, listade gruppvis och i bokstavsordning.
  Aggressiva hundar
  Att hundar blir aggressiva kan ha flera olika orsaker. En kan vara att hunden behandlas illa eller felaktigt
  varvid nästan varje hund, oavsett ras, kan bli aggressiv. En annan orsak är planmässig avel på hundar,
  som i sin nedärvda mentala profil uppvisar rädsla och benägenhet att visa hotbeteende. En tredje att en
  sammanblandning av ingående hundtypers framavlade och nedärvda egenskaper som i vissa fall kan bli
  ödesdiger. Om man till exempel kombinerar hundraser där den ena avlats för stor arbetslust med hög
  grad av uthållighet (till exempel ursprungliga kamphundar) och den andra i vaktsyfte mot människor
  (till exempel traditionella vakt- och herdehundar), kan avkomman tänkas bli mycket farlig med hög
  kamplust kopplad till aggressivitet inriktad mot människa.

  Aggressivitet
  Aggressiva beteenden är i första hand avståndsökande och syftar till att bli av med en antagonist eller
  konkurrent. Aggressiva handlingar kommer främst till uttryck i olika hotbeteenden som till exempel
  morrningar, blottande av tänder, resning av ragg och skenattacker. Aggressivitet kan naturligtvis också
  utvecklas till regelrätta anfall med riktade hugg. Den biologiska funktionen av hotsignaler är egentligen
  att avvärja slagsmål, för att slippa spilla energi eller utsätta sig för det stora risktagandet som ett slagsmål alltid utgör. Aggressiva reaktioner uppstår framför allt vid försvar av en resurs som förekommer i
  begränsad tillgång, i konkurrenssituationer och under rangkonflikter.
  Om kamphunden är farlig beror det oftast mycket mindre på aggressivitet än på en stor kamplust som
  är väckt och förstärkt.
  Badgerbaiting/Badgerdrawing
  Populär ”sport” i Storbritannien i början av 1800-talet där hundar av bull- och terriertyp hetsades mot
  grävlingar.

  Bearbaiting
  I äldre tid populär ”sport” och tidsfördriv, bland annat i Storbritannien, där hundar hetsades mot en
  björn, som var kedjad vid en vägg.
  Breaking stick
  En form av pinne, oftast av trä, som ser ut ungefär som en större morakniv i formen. Anordningen är
  framtagen för att sättas in i munnen på en kampande hund, för att få den att öppna käftarna och släppa
  greppet om ett annat djur eller föremål. Detta är ett effektivt sätt att avbryta slagsmål mellan hundar,
  vilket ibland var en nödvändighet under forna hundkamper.

  Bullbaiting
  ”Sport” i Storbritannien fram till 1835 då företeelsen förbjöds. Två hundar hetsades mot en bunden tjur
  och förväntades bita sig fast i djurets mule och hålla sig fast där. Hundarna hade var sin handler, som
  försökte fånga upp hundarna om tjuren kastade upp dem i luften.

  Gameness
  Termen är svår att definiera. En hund med mycket ”game” ska ha en otrolig förmåga att aldrig ge sig,
  att kämpa mot alla odds trots smärta och utmattning. Kanske man kan åskådliggöra begreppet med liknelsen om myran som ger sig på elefanten i akt och mening att besegra denna. Genom avel, inlärning
  och ibland hets har vi människor lyckats att förstärka kamplusten hos den här typen av hund, så att den
  inte ger sig ens när motståndet blir så övermäktigt att alternativet är att duka under. Motstånd, oavsett
  relativ styrka, möts i dessa sammanhang med ytterligare kämpaglöd. Något så onaturligt beteende skulle
  aldrig kunnats utvecklats utan en mänsklig inblandning.

  Hundkamper (av organiserad karaktär)
  Regelrätta hundkamper med omfattande vadhållning kan närmast jämföras med proffsboxningsmatcher.
  Enligt uppgift tränas hundarna omsorgsfullt vad beträffar kondition och vikt. Kampen försiggår i ett
  kringgärdat område (så kallad pit) om cirka 4 x 4 meter och i enlighet med ett detaljerat regelsystem.
  Slagsmålet övervakas av en domare och en tidtagare och varje hund biträds av sin handler som – utan att
  bli biten – ska kunna hantera sin hund under pågående match. Fighten pågår tills en av hundarna ger
  upp genom att vägra attackera sin motståndare eller är så utmattad eller skadad att den inte kan fortsätta.
  Denna form av hundkamp är förbjuden i Sverige och de flesta länderna men förekommer enligt uppgift
  bland annat på Balkan och i en del öststater.
  I Sverige påstås rullning samt hundkamper äga rum i undanskymda magasin och lagerlokaler. Deltagande
  hundar är vanligen pitbullterrier eller blandrashundar med pitbullsinslag.

  Kamphund
  Kamphund är ett begrepp som tyvärr används med stor vårdslöshet. I ordet kamphund kan man innefatta
  alla de olika hundtyper och hundraser som över hela världen och i alla tider har använts till olika slags
  kamper, som till exempel hund- björn- och tjurhetsningar. Kamphund kan alltså betyda en hund som i
  historiskt perspektiv har använts för detta ändamål men som i dag används som familjehund. En aggressiv blandrashund som saknar denna rashistoria är enligt vår uppfattning ingen kamphund i ordets rätta
  bemärkelse. Däremot kan det vara en hund som har stora förutsättningar att bli farlig.
  Hundkamper är i Sverige och flertalet länder förbjudet sedan en lång tid tillbaka. Där det förekommer
  är det oftast förenat med allvarlig brottslighet.

  Kamplust
  Begreppet kamplust kan översättas med ”kämpaglöd”, som uttrycks i en lust att engagera sig i någon
  form av arbete, i uthållighet och att med käkar och muskler kämpa med eller mot någon/något – att
  kämpa till synes för kämpandets egen skull. Det belönande i sammanhanget är att få hålla på med jobbet. Handlar det om att bita vill hunden inget hellre än att få slita, dra och hålla kvar. Förmodligen är
  det denna arbetslust som framför allt driver den kampande hunden. Att en upphetsad och uttröttande
  kamp till slut slår över i aggressivitet är däremot säkert mycket vanligt. Detta är dock inte önskvärda
  egenskaper i kamphundssammanhang eftersom aggressiva handlingar styrs av ett stort stresspåslag och
  mer är av explosionsartad än varaktig karaktär. Meningen med de organiserade kamperna är att det blodiga skådespelet ska pågå länge.

  Låsta käftar
  En myt och en anatomisk omöjlighet. Låsningen sitter inte i käftarna utan i sinnet på hunden. Den till
  kamp högt motiverade hunden vill helt enkelt inte släppa taget, den är inte benägen att släppa sitt byte.
  Oviljan att ge sig är starkare än önskan att ge upp inför trötthet och skador.

  Okänslighet
  En vanlig uppfattning är att så kallade kamphundar är okänsliga och därför inte bryr sig om smärta eller
  hårda tag. Detta är en sanning med modifikation. Hundar som är mitt uppe i ett intensivt utförande av ett
  arbete är ofta helt inställda på detta och kan då blockera sig för andra intryck (till exempel smärta). En
  hund som ter sig okänslig i ett slagsmål är dock inte det efter att fighten avslutats och stressnivån sjunkit
  – då upplevs smärtan! I en neutral situation, när kamplusten inte tänts, reagerar förmodligen samma
  hund på ett helt annat sätt inför smärta och kan till och med upplevas som pjoskig.Pit
  Ordet kommer från engelskans pit som betyder grop och som här syftar på ett ofta inhägnat område
  eller en spelplats, som används för hundkamper.
  Rullning
  En form av hundkamp, innebärande kortvariga hundslagsmål, som ofta äger rum i det fria. Avsikten är
  bland annat att träna hundar för mera omfattande slagsmål. Man ser till att den hund som ska tränas upp
  har möjlighet att vinna kampen. På så sätt stärks hundens kamplust på ett effektivt sätt. Rullningen utgör
  också ett verktyg för att undersöka om den enskilda hunden har sådana egenskaper att den lämpar sig
  för vidare träning. Observera att alla typer av hundkamp är förbjudna i Sverige.
  Signalkänslighet
  Kamphundar av olika slag anklagas ofta för att inte visa hotsignaler innan en sammandrabbning. De anses
  därför ofta ha en avtrubbad förmåga att kommunicera. Men en kamphund uppfattar en sparringpartner
  mer eller mindre som en kamptrasa. Det finns ingen anledning att morra eller på annat sätt försöka
  skrämma iväg den, när hundens högsta önskan är att få tag i motparten för att kunna få slita, dra och
  brottas med den. Det är mer troligt att en kamphund i denna situation ger uttryck för iver och lust att
  ge sig i kast med sin uppgift genom att gnälla och vifta på svansen.
  Weight pulling
  En tävlingsform där man mäter hundars förmåga att dra tunga lass på en vagn. Tävlingen gynnar naturligtvis hundar med stor kamplust.

  Så nu vet ni

  • Avatarbild
   Maria · 7 år, 5 månader sedan

   jag anser att detta stämmer självklart. Förutom det med smärtan. Av mina hundar som skadat sig eller varit skadae en tid så har jag inte märkt av att smärtan syns mer i neutralt läge än i stressade lägen.
   Sen är det självklart en individfråga med.

   Så detta kamphundslexikon är självklart bra och informativt och en bra grund för intresserade. Men bara egentligen en liten bit av dessa hundars otroliga historia

  • Avatarbild
   Malin Cedergren · 7 år, 5 månader sedan

   Var har du hittat det här kamphundslexikonet någonstans? :-)

 • andreas gick med i gruppen AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?   7 år, 6 månader sedan · Visa

 • andreas kommenterade artikeln Bulldoggen som skaffar inomhuspool   7 år, 6 månader sedan · Visa

  kung film

 • andreas registrerade sig   7 år, 6 månader sedan · Visa