Gruppadministratör

 • Avatarbild

Förbjuda kamphundar eller inte?

Offentlig grupp aktiv för 5 år, 6 månader sedan

Antalet attacker med så kallade kamphundar inblandade har ökat de senaste åren. Vad tycker du man ska göra?
Ska man förbjuda dem? Införa hundkörkort för hundägare? Eller, som i Danmark, ha munkorgstvång på vissa hundraser? Eller inte göra något alls? Berätta vad du tycker.

 • Kristina gick med i gruppen AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?   5 år, 6 månader sedan · Visa

 • Matilda Järn gick med i gruppen AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?   8 år, 8 månader sedan · Visa

 • Therese Waldholm gick med i gruppen AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?   8 år, 12 månader sedan · Visa

 • Linn gick med i gruppen AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?   9 år, 2 månader sedan · Visa

 • Linnéa gjorde ett inlägg i gruppen ‘AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?‘:   9 år, 2 månader sedan · Visa

  jag tycker man borde ha som du säger , såkallat ” körkort” på sånna hundar som anses farliga. dock är det många gånger ägarens fel att det blir som det blir, men också kan de vara dålig avel eller andra underliggande problem som hunden har som visar sig senare i livet. oavsett hur mycket man tränar den. men som sagt så tycker jag man borde ha licens på så kallade ” kamphundar” att inte vem som helst ska kunna köpa en sån hund.

 • Linnéa gick med i gruppen AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?   9 år, 2 månader sedan · Visa

 • sofia gjorde ett inlägg i gruppen ‘AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?‘:   9 år, 3 månader sedan · Visa

  ursäkta men det fins inga kamp hundar….. jag har en amstaff och alla där jag bor tyckte att han va farlig och gick omvägar men dom har faktist ändrat åsikt… man kan faktist få en tax att bli en kamp hund om amn nu vill det.. det beror helt på ägaren.. skafa dej Animal planet och kolla på pitt buls and peroles med tia tores… det e inte hundens fel att dom blir agresiva utan dom tränad till det från födseln….

 • sofia gick med i gruppen AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?   9 år, 3 månader sedan · Visa

 • svenb gjorde ett inlägg i gruppen ‘AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?‘:   9 år, 3 månader sedan · Visa

  svenb gjorde ett inlägg i gruppen ‘Förbjuda kamphundar eller inte?‘: 16 timmar, 50 minuter sedan · Visa · Radera

  Ja, jag tycker också vissa människor borde förbjudas att ha hund, men det kommer aldrig att gå att genomföra. Så vad kan man göra istället? Tvinga folk att gå hundkurs kanske? Hundförarkort tycker jag låter bra. Men då måste det vara träning med positiva metoder.

  Jag tycker också att den som föder upp/säljer någon typ av kamphund, renrasig eller med blandning, borde ha licens och vara registrerad. Då skulle man nog avskräcka de mest oseriösa som bara parar för att tjäna pengar.

  Jag undrar varför det är så populärt i dagens samhälle att ha någon typ av kamphund?? Vill man skrämmas? Vara tuff? Varför vill man ha en kamphund överhuvudtaget? Visst, de kan vara hur snälla som helst, men vad händer om även den snällaste amstaff eller pittbull blir riktigt provocerad? Jag vill inte stå i vägen då… och särskilt inte gå i närheten med min hund.

 • cassandra gjorde ett inlägg i gruppen ‘AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?‘:   9 år, 3 månader sedan · Visa

  men då anser jag att man ska förbjuda människan isåfall efter som att de e vi som gör fel med hunden om den attackerar andras hundar.. har själv vart med om det. men när själva ägaren gick så blev hunden lugnare. man kanske kan införa ett hund förare test??

 • cassandra gick med i gruppen AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?   9 år, 3 månader sedan · Visa

 • Lovisa gjorde ett inlägg i gruppen ‘AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?‘:   9 år, 3 månader sedan · Visa

  Ordet kamphund är en orättvis benänmning enligt mig. Jag har en chihuahua och en chihuahua-blandis. Min kompis har en pitbull och en rotttweiler blandning, jag ska då säga att mina hundar är mycket mer agressiva och ”kampiga” än hennes. Och nej jag bär inte mina hundar i väskor eller duttar med dom, vi går flera km varje dag och har regler precis som alla andra. Men vad jag vill komma fram till är att en chihuahua gör nog många fler utfall än en ”kamphund” dagligen.
  Alla blivande hundägare borde tvingas gå en kurs innan man införskaffar hund.
  Inte förbjuda kamphund men striktare regler.

 • Lovisa gick med i gruppen AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?   9 år, 3 månader sedan · Visa

 • andreas gjorde ett inlägg i gruppen ‘AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?‘:   9 år, 4 månader sedan · Visa

  det är vi själva som har skapat dessa raser ,ta vara på dess egenskaper och gör något bra av dom

 • andreas gjorde ett inlägg i gruppen ‘AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?‘:   9 år, 4 månader sedan · Visa

  kamp hund eller inte kamphund

  Kamphundar
  Vad är egentligen en ”kamphund”? Ordet förekommer flitigt i media när hundar angripit och bitit människor, hundar eller andra djur. Ta hjälp av vårt Kamphundslexikon för att reda ut begreppen!

  Begreppet ”kamphund” används i vid bemärkelse och ofta i kombination med andra laddade ord som pitbull och ”mördarhund”. Begreppsförvirringen är många gånger stor och det finns en tendens att kalla alla hundar som upplevs som farliga för människor och djur för ”kamphundar”. För att bringa reda i begreppsdjungeln har Svenska Kennelklubben tillsammans med Jan Saxtrup, uppfödare av american staffordshire terrier, och Bitte Cederlund, etolog, tagit fram detta Kamphundslexikon. Här finner du en lista på vanliga begrepp och företeelser i kamphundssammanhang, listade gruppvis och i bokstavsordning.
  Aggressiva hundar
  Att hundar blir aggressiva kan ha flera olika orsaker. En kan vara att hunden behandlas illa eller felaktigt
  varvid nästan varje hund, oavsett ras, kan bli aggressiv. En annan orsak är planmässig avel på hundar,
  som i sin nedärvda mentala profil uppvisar rädsla och benägenhet att visa hotbeteende. En tredje att en
  sammanblandning av ingående hundtypers framavlade och nedärvda egenskaper som i vissa fall kan bli
  ödesdiger. Om man till exempel kombinerar hundraser där den ena avlats för stor arbetslust med hög
  grad av uthållighet (till exempel ursprungliga kamphundar) och den andra i vaktsyfte mot människor
  (till exempel traditionella vakt- och herdehundar), kan avkomman tänkas bli mycket farlig med hög
  kamplust kopplad till aggressivitet inriktad mot människa.

  Aggressivitet
  Aggressiva beteenden är i första hand avståndsökande och syftar till att bli av med en antagonist eller
  konkurrent. Aggressiva handlingar kommer främst till uttryck i olika hotbeteenden som till exempel
  morrningar, blottande av tänder, resning av ragg och skenattacker. Aggressivitet kan naturligtvis också
  utvecklas till regelrätta anfall med riktade hugg. Den biologiska funktionen av hotsignaler är egentligen
  att avvärja slagsmål, för att slippa spilla energi eller utsätta sig för det stora risktagandet som ett slagsmål alltid utgör. Aggressiva reaktioner uppstår framför allt vid försvar av en resurs som förekommer i
  begränsad tillgång, i konkurrenssituationer och under rangkonflikter.
  Om kamphunden är farlig beror det oftast mycket mindre på aggressivitet än på en stor kamplust som
  är väckt och förstärkt.
  Badgerbaiting/Badgerdrawing
  Populär ”sport” i Storbritannien i början av 1800-talet där hundar av bull- och terriertyp hetsades mot
  grävlingar.

  Bearbaiting
  I äldre tid populär ”sport” och tidsfördriv, bland annat i Storbritannien, där hundar hetsades mot en
  björn, som var kedjad vid en vägg.
  Breaking stick
  En form av pinne, oftast av trä, som ser ut ungefär som en större morakniv i formen. Anordningen är
  framtagen för att sättas in i munnen på en kampande hund, för att få den att öppna käftarna och släppa
  greppet om ett annat djur eller föremål. Detta är ett effektivt sätt att avbryta slagsmål mellan hundar,
  vilket ibland var en nödvändighet under forna hundkamper.

  Bullbaiting
  ”Sport” i Storbritannien fram till 1835 då företeelsen förbjöds. Två hundar hetsades mot en bunden tjur
  och förväntades bita sig fast i djurets mule och hålla sig fast där. Hundarna hade var sin handler, som
  försökte fånga upp hundarna om tjuren kastade upp dem i luften.

  Gameness
  Termen är svår att definiera. En hund med mycket ”game” ska ha en otrolig förmåga att aldrig ge sig,
  att kämpa mot alla odds trots smärta och utmattning. Kanske man kan åskådliggöra begreppet med liknelsen om myran som ger sig på elefanten i akt och mening att besegra denna. Genom avel, inlärning
  och ibland hets har vi människor lyckats att förstärka kamplusten hos den här typen av hund, så att den
  inte ger sig ens när motståndet blir så övermäktigt att alternativet är att duka under. Motstånd, oavsett
  relativ styrka, möts i dessa sammanhang med ytterligare kämpaglöd. Något så onaturligt beteende skulle
  aldrig kunnats utvecklats utan en mänsklig inblandning.

  Hundkamper (av organiserad karaktär)
  Regelrätta hundkamper med omfattande vadhållning kan närmast jämföras med proffsboxningsmatcher.
  Enligt uppgift tränas hundarna omsorgsfullt vad beträffar kondition och vikt. Kampen försiggår i ett
  kringgärdat område (så kallad pit) om cirka 4 x 4 meter och i enlighet med ett detaljerat regelsystem.
  Slagsmålet övervakas av en domare och en tidtagare och varje hund biträds av sin handler som – utan att
  bli biten – ska kunna hantera sin hund under pågående match. Fighten pågår tills en av hundarna ger
  upp genom att vägra attackera sin motståndare eller är så utmattad eller skadad att den inte kan fortsätta.
  Denna form av hundkamp är förbjuden i Sverige och de flesta länderna men förekommer enligt uppgift
  bland annat på Balkan och i en del öststater.
  I Sverige påstås rullning samt hundkamper äga rum i undanskymda magasin och lagerlokaler. Deltagande
  hundar är vanligen pitbullterrier eller blandrashundar med pitbullsinslag.

  Kamphund
  Kamphund är ett begrepp som tyvärr används med stor vårdslöshet. I ordet kamphund kan man innefatta
  alla de olika hundtyper och hundraser som över hela världen och i alla tider har använts till olika slags
  kamper, som till exempel hund- björn- och tjurhetsningar. Kamphund kan alltså betyda en hund som i
  historiskt perspektiv har använts för detta ändamål men som i dag används som familjehund. En aggressiv blandrashund som saknar denna rashistoria är enligt vår uppfattning ingen kamphund i ordets rätta
  bemärkelse. Däremot kan det vara en hund som har stora förutsättningar att bli farlig.
  Hundkamper är i Sverige och flertalet länder förbjudet sedan en lång tid tillbaka. Där det förekommer
  är det oftast förenat med allvarlig brottslighet.

  Kamplust
  Begreppet kamplust kan översättas med ”kämpaglöd”, som uttrycks i en lust att engagera sig i någon
  form av arbete, i uthållighet och att med käkar och muskler kämpa med eller mot någon/något – att
  kämpa till synes för kämpandets egen skull. Det belönande i sammanhanget är att få hålla på med jobbet. Handlar det om att bita vill hunden inget hellre än att få slita, dra och hålla kvar. Förmodligen är
  det denna arbetslust som framför allt driver den kampande hunden. Att en upphetsad och uttröttande
  kamp till slut slår över i aggressivitet är däremot säkert mycket vanligt. Detta är dock inte önskvärda
  egenskaper i kamphundssammanhang eftersom aggressiva handlingar styrs av ett stort stresspåslag och
  mer är av explosionsartad än varaktig karaktär. Meningen med de organiserade kamperna är att det blodiga skådespelet ska pågå länge.

  Låsta käftar
  En myt och en anatomisk omöjlighet. Låsningen sitter inte i käftarna utan i sinnet på hunden. Den till
  kamp högt motiverade hunden vill helt enkelt inte släppa taget, den är inte benägen att släppa sitt byte.
  Oviljan att ge sig är starkare än önskan att ge upp inför trötthet och skador.

  Okänslighet
  En vanlig uppfattning är att så kallade kamphundar är okänsliga och därför inte bryr sig om smärta eller
  hårda tag. Detta är en sanning med modifikation. Hundar som är mitt uppe i ett intensivt utförande av ett
  arbete är ofta helt inställda på detta och kan då blockera sig för andra intryck (till exempel smärta). En
  hund som ter sig okänslig i ett slagsmål är dock inte det efter att fighten avslutats och stressnivån sjunkit
  – då upplevs smärtan! I en neutral situation, när kamplusten inte tänts, reagerar förmodligen samma
  hund på ett helt annat sätt inför smärta och kan till och med upplevas som pjoskig.Pit
  Ordet kommer från engelskans pit som betyder grop och som här syftar på ett ofta inhägnat område
  eller en spelplats, som används för hundkamper.
  Rullning
  En form av hundkamp, innebärande kortvariga hundslagsmål, som ofta äger rum i det fria. Avsikten är
  bland annat att träna hundar för mera omfattande slagsmål. Man ser till att den hund som ska tränas upp
  har möjlighet att vinna kampen. På så sätt stärks hundens kamplust på ett effektivt sätt. Rullningen utgör
  också ett verktyg för att undersöka om den enskilda hunden har sådana egenskaper att den lämpar sig
  för vidare träning. Observera att alla typer av hundkamp är förbjudna i Sverige.
  Signalkänslighet
  Kamphundar av olika slag anklagas ofta för att inte visa hotsignaler innan en sammandrabbning. De anses
  därför ofta ha en avtrubbad förmåga att kommunicera. Men en kamphund uppfattar en sparringpartner
  mer eller mindre som en kamptrasa. Det finns ingen anledning att morra eller på annat sätt försöka
  skrämma iväg den, när hundens högsta önskan är att få tag i motparten för att kunna få slita, dra och
  brottas med den. Det är mer troligt att en kamphund i denna situation ger uttryck för iver och lust att
  ge sig i kast med sin uppgift genom att gnälla och vifta på svansen.
  Weight pulling
  En tävlingsform där man mäter hundars förmåga att dra tunga lass på en vagn. Tävlingen gynnar naturligtvis hundar med stor kamplust.

  Så nu vet ni

  • Avatarbild
   Maria · 9 år, 3 månader sedan

   jag anser att detta stämmer självklart. Förutom det med smärtan. Av mina hundar som skadat sig eller varit skadae en tid så har jag inte märkt av att smärtan syns mer i neutralt läge än i stressade lägen.
   Sen är det självklart en individfråga med.

   Så detta kamphundslexikon är självklart bra och informativt och en bra grund för intresserade. Men bara egentligen en liten bit av dessa hundars otroliga historia

  • Avatarbild
   Malin Cedergren · 9 år, 3 månader sedan

   Var har du hittat det här kamphundslexikonet någonstans? :-)

 • andreas gick med i gruppen AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?   9 år, 4 månader sedan · Visa

 • Camilla Grahn gick med i gruppen AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?   9 år, 4 månader sedan · Visa

 • svenb gick med i gruppen AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?   9 år, 4 månader sedan · Visa

 • susanne gick med i gruppen AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?   9 år, 4 månader sedan · Visa

 • Malin Cedergren gjorde ett inlägg i gruppen ‘AvatarFörbjuda kamphundar eller inte?‘:   9 år, 5 månader sedan · Visa

  Absolut inte förbjuda – snarare införa krav på hundkörkort och utbildning INNAN man skaffar hund, oavsett ras. Var drar man gränsen för ”kamphund”? Är det endast staffe, amstaff, bullterrier, etc? Eller är det även andra hundar som har skärpa – rottweiler, riesenschnauzer, kaukasisk ovtjarka, etc??? Med andra ord är det de typiska ”kamphundsraserna” eller är det ”hundar med skärpa” man vill förbjuda??

  • Avatarbild
   Maria · 9 år, 5 månader sedan

   När folk i allmänhet pratar om kamphundar så är det nog inte vad som historiskt sett är en kamphund.
   Avel är roten i problemet, anser jag.
   Vem som helst får lov att föda upp en kull med valpar. Redan där ska kraven sättas in!
   Utbildning inom genetik, sjukdomar, rasegenskaper och mentalitet.

   Så länge folk vill ha en ”kamphund” och köper, så kommer det att avlas.

   Sen har vi då köparna. Vem köper dessa hundar. Vad jag sett under mina snart 14 år med hundtypen så finns det 3 stora kategorier.
   1. Jag vill ha en häftig hund! Statussymbol.
   2. Jag ska visa hela världen att detta är världens finaste o snällaste hund! Rasegenskaper, vad är det?
   3. Genuint intresserade som inser vad det är för hund och vill ha en familjemedlem och en träningskompis.

   De två första grupperna är de som hörs mest vid debatter osv.
   Nu snurrade jag in på annat….

   Men tillbaks till topic :)
   En kamphund eller kamphundsras är en ras/hund som historiskt sett använts till kamp.
   De andra raser som oftast blandas in är bruks o vaktraser, blandraser eller bara blandraser av okänd härkomst.

   Så innan en lösning kan komma fram så måste folk skilja på de olika begreppen.

   Detta är ett ämnew jag kan prata om i timmar :)

   • Avatarbild
    Malin Cedergren · 9 år, 5 månader sedan

    Håller helt med dig om att man måste skilja på begreppen! Bland raserna man vill förbjuda (eller har förbjudit redan i Danmark) så är det ju inte bara de traditionella kamphundsraserna, utan en hel massa andra också.

    Bra inlägg, Maria! :-)

    • Avatarbild
     Maria · 9 år, 5 månader sedan

     Tackar…

     Ja av de rasewr som förbjudits så är det mindre än hälften som har kampbakgrunder.

     Holland har upphävt sitt förbud. Likaså Tyskland.
     Hittade en spännande rapport om skillnader och statistik efter första förbudsåret i Danmark.

     Pitbull har varit förbjuden i Sverige en kort tid. Vad hände?
     Jo, alla skulle ha en pitbull.

     I danmark föds det fortfarande upp kullar av de förbjudna raserna.
     Men de registreras o säljs i andra länder.

     Och det är vi som är skötsamma som kommer att drabbas.
     De som vill ha en statussymbol kommer snabbt att hitta andra raser att sabotera för.

     • Avatarbild
      Malin Cedergren · 9 år, 5 månader sedan

      Kan du inte posta länken med rapporten?? :-)

      • Avatarbild
       Maria · 9 år, 4 månader sedan

       Ska leta fram den igen! Kommer under dagen :)

       • Avatarbild
        Malin Cedergren · 9 år, 4 månader sedan

        Kanon!!! :-D

        • Avatarbild
         Maria · 9 år, 4 månader sedan

         Ibland är jag snabb haha!

         FÖRENINGEN FAIR DOG

         http://bit.ly/lZDcxh

         1. period 1 år före rasförbud
         2. period 11 mån. efter rasförbud

         Bidskader FØR og EFTER raceforbud
         Undersøgelsen er KUN baseret på sager fra dyrlæger, politirapporter, internettet og hundeejer beretninger.

         I undersøgelsen indgår der samlet 421 bid-episoder. I de tilfælde hvor race ikke kan bekræftiges, er de sat
         under race ukendt.
         Undersøgelsen er delt op i 4 kategorier: Hundebid på mennesker, hundebid på hunde, hundebid på dyr -
         herunder, heste, får, vildt, m.m. Hundebid som er endt fatalt – hvor ofret døde af sine kvæstelser.

 • Visa mera