Hundgodis kan innehålla salmonella

27 mars, 2014, 20:34

Grisöra kan innehålla salmonella

Vanliga grisöron kan innehålla salmonella och andra bakterier. Detta enligt en undersökning gjord av tidningen Råd&Rön.

Enligt Jordbruksverket är ”tuggfoder” för sällskapsdjur ett av de foder som innehåller mest salmonella. Hundar kan bli sjuka av bakterierna, men det är ovanligt och endast ett fåtal hundar i Sverige har fått diagnosen, enligt SVA. Allra störst  risk är det för äldre och svaga hundar.

I undersökningen har Råd&Rön låtit Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) analysera 22 prover av grisöron, lösvikt och förpackade. Undersökningen visade att det fanns salmonella bakterier i 14 procent av proverna i nio procent ESBL-bakterier. ESBL kan göra oss resistenta mot antibiotika.

Läs mer på svt.se