Farlig hundbakterie funnen i Sverige

28 augusti, 2013, 10:34

Bakterien Brucella canis har hittats på en svensk kennel. Brucella canis kan göra både hanar och tikar sterila, samt orsaka aborter hos tikar. Bakterien kan i undantagsfall även smitta människor.

Smittspårning pågår i nuläget för att så snabbt som möjligt stoppa spridning av bakterien.

Än så länge har en tik fått avlivas på grund av smitta. Kenneln där man funnit bakterien har uppfödning av rasen dvärgschnauzer.

När en av kennelns tikar aborterade sin kul i början av augusti tog man prover för hitta en orsak. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har analyserat proverna och fann bakterien Brucella canis. Då beslutade Jordbruksverket att tiken skulle avlivas direkt för att motverka smittspridning.

Ännu en tik på samma kennel har avlivats då den uppvisade identiska symtom som den första tiken. Man kommer att ta prover på alla hundar hos uppfödaren.

– Vi uppmanar ägare till hundar av rasen dvärgschnauzer att vara uppmärksamma på symtom som aborter och nedsatt fertilitet, vilket kan tyda på smitta med Brucella canis. Den som tror sig ha en smittad hund bör kontakta veterinär, säger Michael Diemer, enhetschef på enheten för sällskapsdjur.

Hundar som är smittade får främst nedsatt fertilitet, som innebär att tikar inte blir dräktiga eller att de aborterar, medan hanhundar blir infertila. Det kan också finnas smittade hundar utan symptom.

Det går inte att garantera att en hund blir smittfri efter behandling.

Brucella canis överförs främst via parning, men det finns också risk att smittan sprids via aborterat material och urin.