Adopterade gathundar kan vara sjuka

6 mars, 2013, 11:20

Relaterad information

Information från Jordbruksverket

Hemlösa hundar som adopteras från andra länder kan ha med sig nya sjukdomar till Sverige. Jordbruksverket varnar nu för att bland annat gathundar från Rumänien kan bära med sig smittor som tidigare inte funnits i Sverige.

Det finns ingen garanti för att alla sjukdomar och smittor upptäcks, trots veterinärbesiktning. Risken finns att de för med sig rabies och parasiter till Sverige.

Läs mer på svt.se