Rallymix – vad är det?

7 oktober, 2011, 10:00

Petra Andersson och Bes tränar. Foto: Susanne Eneroth

RallyMix - reportage

Läs reportage om RallyMix

Rallymix utvecklades av Natasja och Malvina Ravenklint och har funnits i ungefär ett år. Sporten påminner om rallylydnad och idén om rallymix kom utifrån att man tyckte att rallylydnaden behövde utvecklas. Precis som i rallylydnaden har man skyltar med instruktioner om vad man ska utföra för rörelse med hunden. Det är också viktigt att vara positiv och har bra kontakt med sin hund.

Rallymixen bygger på en blandning av olika hundsporter, som lydnad, freestyle och agility, samt en del vardagslydnad. Och vill man tävla finns det sex olika klasser. Man börjar i träningsklassen och kan gå ända upp till elitklass. Man måste få tre godkända resultat för att få bli uppflyttad.

En rallymixbana består av 15-21 skyltar, varav tre till fem är så kallade belöningsskyltar. Belöningsskyltarna är unika för sporten och innebär att föraren måste belöna sin hund vid just den skylten. Det kan handla om fyra olika belöningssätt: godis, lek, kel eller röstberöm. Ibland får man välja själv och ibland står det vilket sätt man måste belöna på. Varje gång man går i mål måste man också belöna. Belöningsskyltarna ger dubbla poäng.

Banan ska vara minst 20×30 meter och skyltarna passeras på vänster sida. Momentet måste utföras minst en meter innan och en meter efter skylten. Till skillnad från rallylydnaden där hundens utgångsposition hela tiden är på vänster sida, så kan hunden vara på vänster, höger och mellan benen på föraren i rallymix.

Poängsystem utgår ifrån att du har 0 poäng när du börjar gå banan och för att bli godkänd måste man antingen står kvar på 0 poäng eller ha fler poäng. Varje skylt kan ge 3 plus- eller minuspoäng. Man kan alltså gå i mål med minuspoäng. Belöningsskyltarna ger, som tidigare nämnts, dubbla poäng, både plus och minus. Ungefär var fjärde skylt ska vara en belöningsskylt.

I träningsklass får man belöna under hela banan, men i övriga klasser får man endast belöna vid belöningsskyltarna, förutom röstberöm som är tillåtet under hela banan i samtliga klasser.

Vid tävling får man pluspoäng för:

 • Ögonkontakt
 • Att det ser extra positivt och trevligt ut
 • Flyt i utförandet
 • Att hunden är i perfekt position
 • Att det syns att föraren planerat banan
 • Smidiga övergångar

och minuspoäng för:

 • Hunden saknar fokus
 • Stressigt (till exempel att hunden skäller under hela banan)
 • Om hunden är för mycket ur position
  Om hunden drar i kopplet
 • Osmidig övergång
 • Dåligt planerad bana
 • Om hund eller förare river skylt eller hinder
 • Om hund eller förare rör vid skylten
 • Om föraren stannar upp och läser skylten
 • Muta

och blir diskad för:

 • Om hunden kissar eller bajsar på banan
 • Om föraren är märkbart irriterad på sin hund
 • Om föraren rycker i kopplet
 • Om föraren beter sig hotfullt mot hunden